Kapitalutvidelse på 30 mill NOK

Vevelstad settefisk skisse

Aquaculture Innovation AS har foretatt en kapitalutvidelse på 30 millioner kroner. I tillegg har de etablert Vevelstad Settefisk AS, med adresse på Vevelstad.

På samme tid er 10 millioner kroner lagt inn som en kapitalutvidelse i Helgeland Miljøfisk, for å sikre en god framdrift i planleggingsfasen for det landbaserte oppdrettsanlegget på Toft.

Les hele pressemeldingen her.