ESG og bærekraft

Torghatten Aqua vil aktivt evaluere virksomheters "ytelse" når det gjelder samfunnsansvar og bærekraft for dermed å kunne si noe om virksomhetens antatte finansielle resultater.

Våre prioriteringer:

  • Vi skal være en pådriver for likestilling og mangfold
  • Vi skal være en pådriver for bærekraftig omstilling
  • Vi skal være en pådriver innenfor sunn økonomistyring

Våre mål innenfor bærekraft og omstilling:

  • Kunnskapsformidling som inkluderer vårt fokus på bærekraft
  • Reduserer fotavtrykk og ytre påvirkning
  • Reduserer utslipp gjennom optimalisert logistikk både i produksjons- og distribusjonsleddet
  • Attraktive arbeidsplasser med gode vilkår og meningsfylt arbeid
  • Reiseliv og matproduksjon som setter bærekraft i sentrum
Bærekraft
Hav-2

 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Her finner du Torghatten Aqua sin redegjørelse etter åpenhetsloven.