Bue Salmon slaktet 90 tonn laks

Buelaks – vår første matfisk
På den siste dagen i april slaktet Bue Salmon
90 tonn laks. Superior-andelen havnet på
hele 95 prosent. Dette var den første høstingen, og gjennomsnittlig slaktevekt var på over fire kilo etter 10 måneders produksjonssyklus.

Bue Salmon satte inn første smolt i anlegget
i mai 2022. Det er etablert partnerskap med
oppdrettere i sjø, og Bue Salmon har nå
levert postsmolt til Mowi, Bremnes Seashore
og Flokenes Fiskefarm.

-Dette er en stor dag for selskapet, sier
daglig leder Knut Eikeland: -Det viser at vi er
på rett vei både når det gjelder fiskehelse,
teknologi og lønnsomhet. Beviset vi fikk nå,
er en enormt viktig milepæl, understreker
Eikeland.

Andre slakt ble gjort i begynnelsen av mai,
med samme gode resultat. Det er allerede
bestilt ny smolt som skal settes inn i løpet av
august.

Aquaculture Innovation er den største eieren i Bue Salmon med en eierandel på ca. 25%. Adm. dir. Sten Roald Lorentzen sier at pilotanlegget på Bulandet, er svært viktig:
- Det er denne teknologien vi planlegger å
bruke i anlegget til Helgeland Miljøfisk. At vi
har fått et anlegg som presterer så godt, har
stor betydning både for den videre utbygginga på Bulandet og Lutelandet, men også på Toft, sier Lorentzen.

Knut Eikeland sammen med en av
gründerne, Ola Sveen.
Knut Eikeland sammen med en av gründerne, Ola Sveen.
I det tekniske rommet peker og forklarer Sten Roald Lorentzen for deler av administrasjonen og styret.
I det tekniske rommet peker og forklarer Sten Roald Lorentzen for deler av administrasjonen og styret.