Campus BLÅ ønsker å forene krefter

Dronebilde Toft 2021

Pressemelding: Campus BLÅ har tilbudt aksjonærene i Sikkerhetssenteret Rørvik (SSR) å forene krefter med dem.  

Ambisjonen er å bli en sterk og solid kurs- og tjenesteleverandør innenfor utdanning, kurs og læring. 

– Først og fremst så vil dette bety at vi skal samarbeide enda mer gjennom å forene kreftene våre. Det betyr enda bedre utdannings- og kurstilbud. Vår intensjon er å beholde driftsstrukturene slik de er i dag, uttaler John Kenneth Selven, styreleder i Campus BLÅ. 

Campus BLÅ er i gang med å bygge en virksomhet som skal sørge for et godt digitalt tilbud til næringen innenfor relevante læringsbehov og godt tilbud innenfor de kurs- og sertifiseringsaktivitetene som både Sikkerhetssenteret Rørvik (SSR) og Campus BLÅ tilbyr i dag. 

– Hvis Norge skal kunne ta i bruk alle mulighetene som ligger i havet, må vi sikre at de kjappeste hodene og de flinkeste hendene rekrutteres til blå utdanninger og innenfor marine og maritime næringer. Vår ambisjon er å samle to brennende engasjerte miljøer og flere generasjoner med erfaring og kunnskap sammen til én felles kraft som satser på tvers av fylkesgrensene og med ambisjon om å videreføre og tilføre enda mer aktivitet til SSR, sier Selven. 

Tilbudet går teknisk på at Campus BLÅ kjøper aksjene i Sikkerhetssenteret Rørvik AS med oppgjør i aksjer i Campus BLÅ AS eller i kontanter. Så langt er det inngått avtale med aksjonærer som har om lag 60 % av aksjene i selskapet, og de aller fleste har ønsket oppgjør i aksjer i Campus BLÅ AS.

Aksjonærene i SSR har frist til 20. mars på å besvare henvendelsen fra Campus BLÅ. 

Om Campus Blå: 
Campus BLÅ har med bakgrunn i sin kurs- og skolevirksomhet med videregående skole, høyere yrkesfaglig utdanning og en omfattende kursvirksomhet, ambisjoner om å kunne tilby et robust spekter av tjenester for den maritime og marine næringen.  

Om SSR:  

Sikkerhetssenteret Rørvik er et av Norges fremste kurs- og kompetansemiljøer innen marin-, maritim- og offshorenæring med simulatorbaserte kurs, og en rekke kurs- og sertifiseringer med innovative løsninger med høy teknologisk og pedagogisk standard.