Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Torghatten Aqua AS, org.nr 977 552 087 («Selskapet») vil bli avholdt den 18. juni 2024 kl. 09.00. Generalforsamlingen vil avholdes digitalt og fysisk i selskapets lokaler i Toftveien 80, 8909 Brønnøysund

Les mer

Paul Birger Torgnes er tildelt Feaps ærespris

Torghatten Aqua gratulerer nestleder i styret og hovedaksjonær Paul Birger Torgnes med æresprisen fra Feap. På Feaps årlige generalforsamling i Istanbul nylig ble havbrukspioner Paul Birger Torgnes tildelt Feaps ærespris. Feap – Federation of European Aquaculture Producers – er en sammenslutning av de nasjonale akvakultur-organisasjonene i Europa.

Les mer

Klagesaksenheten i Mattilsynet opphevet avslaget

I desember 2022 avslo Mattilsynets region nord søknaden om å godkjenne akvakulturanlegget på Toft. Helgeland Miljøfisk klaget på avslaget i januar 2023, og deretter har saken gått flere runder før den endte hos Mattilsynets klageenhet i februar i fjor. Nå har altså Klageenheten opphevet vedtaket i Region Nord, og sender den tilbake til Region Nord for «ny vurdering».

Les mer

Ny rektor ved Campus BLÅ videregående skole

Bjørn Arve Bønå blir ny rektor ved Campus BLÅ videregående skole. Han starter i stillingen senest til skolestart i august. -Vi er utrolig glade for at Bjørn Arve har takket ja til å bli den nye rektoren vår, sier en
fornøyd styreleder ved Campus BLÅ, Rikke Sivertsen Dahl.

Les mer

Bue Salmon slaktet 90 tonn laks

På den siste dagen i april slaktet Bue Salmon 90 tonn laks. Superior-andelen havnet på hele 95 prosent. Dette var den første høstingen, og gjennomsnittlig slaktevekt var
på over fire kilo etter 10 måneders produksjonssyklus.

Les mer

Torghatten Aqua kjøper INAQ

Torghatten Aqua AS kjøper 66 % av aksjene i INAQ AS fra Akva Fonds AS, og de ansatte i
selskapet skal overta de resterende 34 %.
Kjøpet er viktig for videre vekst og utvikling av begge selskapene i tråd med selskapene
ambisiøse strategier og planer

Les mer

NVE konsesjon – Vevelstad Settefisk AS

NVE har gitt konsesjon til Vevelstad kommune, som sikrer vanntilførsel til det planlagte settefiskanlegget der, Vevelstad Settefisk AS. -Nå er vi bare lettet og glad, for dette er en viktig milepæl for oss, sier adm.dir. i Aquaculture Innovation, Sten Roald Lorentzen.

Les mer

Torghatten Aqua noteres på NOTC-listen på Oslo Børs

Mandag 18. mars noteres konsernet Torghatten Aqua på NOTC-listen til Oslo Børs. NOTC er en ryddig og effektiv markedsplass for unoterte aksjer, og eies 100% av Oslo Børs ASA. –Notering på NOTC var et løfte vi ga aksjonærene da vi hentet inn kapital via Folkeinvest i fjor, sier konsernsjef i Torghatten Aqua, Øyvind Løvdahl.

Les mer