Departementet sa ja til reguleringsplanen

nordøst

Reguleringsplanen for landbasert oppdrett på Toft er godkjent.

Les saken i Brønnøysunds Avis.