Settefiskanlegg på Vevelstad

Folkemøte Vevelstad

Ti prosent av innbyggerne på Vevelstad møtte opp da Aquaculture Innovation AS arrangerte folkemøte.

– Det er flott å se at så mange av innbyggerne i Vevelstad kommune møter opp. Det viser et betydelig engasjement for settefiskanlegget vårt, sier Sten Roald Lorentzen, administrerende direktør i Aquaculture Innovation.

Sammen med prosjektleder Ole Aas Skålnes presenterte Sten Roald planene for settefiskanlegget for de frammøtte.

– Formålet med folkemøtet er informasjon og åpenhet, og underveis fikk vi mange gode spørsmål fra de fremmøtte. Vi svarte så godt vi kan på disse, i tillegg til at de som ønsker kan henvende seg til oss på e-post dersom de ønsker ytterligere informasjon. Vi ser også at holdningene blant lokalbefolkningen er positive, og at de ser verdien av de ringvirkningene dette anlegget vil gi Vevelstad kommune, blant annet mulighet for mange nye arbeidsplasser, sier Lorentzen.