Fra Torgnes AS til Torghatten Aqua AS

Dronebilde Toft 2021

Når vi nå starter et nytt kapittel for selskapet, mener vi det er naturlig å gjøre en navneendring.

Vi landet på Torghatten Aqua, det er her vi har vårt historiske utgangspunkt og vår lokale forankring.  

Til nå har vi vært et familieselskap som har forvaltet og skapt store verdier, arbeidsplasser, teknologi og utdanningsinstitusjoner. Nå ønsker vi å invitere med flere på eiersiden og bli med på å utvikle selskapet videre. Vi vil satse sammen med alle som har tro på at framtiden ligger i havnæringene, og at vi trenger sterke virksomheter med et lokalt rotfeste. Ansatte og lokalsamfunn skal få muligheten til å investere i lokale bedrifter, slik Torgnes-familien har gjort gjennom mange år.