Helgeland Miljøfisk varsler klage på avslaget fra Mattilsynet i Nordland

- Vi går grundig gjennom avslaget nå og selvsagt klage på vedtaket, ikke minst av hensyn til de 300 arbeidsplassene som kan skapes og skatteinngang til lokalsamfunnet. Når klagen er klar, skal vi selvsagt offentliggjøre den umiddelbart, sier Sten Roald Lorentzen.

Helgeland Miljøfisk har allerede identifisert flere av punktene i Mattilsynets avslag som håndterbare.
Blant annet kravet om 5 kilometers avstandskrav til nærliggende oppdrettslokaliteter.

- Når det gjelder lokaliteten Lismåsøy så er vi sett på ulike løsninger og kommet fram til at det beste er å flytte utløpet lengre sør, slik at vi oppnår kravet om 5km avstand mellom lokalitetene, sier Lorentzen.

Uendret framdrift

- Vi har ikke gjort noen endringer på fremdrift, vi er nå i samspillsfase med entreprenører og rådgivende ingeniører, mens saksbehandlingen pågår, vi har tro på at dette skal kunne løses gjennom å tilpasse anlegget, avslutter Lorentzen.

Aquaculture Innovation opplyser om at klagen vil bli publisert så snart den er klar. Klagefristen er satt til 11. januar.

Se vedlagt avslag