Klagesaksenheten i Mattilsynet opphevet avslaget

I desember 2022 avslo Mattilsynets region nord søknaden om å godkjenne akvakulturanlegget på Toft. Helgeland Miljøfisk klaget på avslaget i januar 2023, og deretter har saken gått flere runder før den endte hos Mattilsynets klageenhet i februar i fjor. Nå har altså Klageenheten opphevet vedtaket i Region Nord, og sender den tilbake til Region Nord for «ny vurdering».

2022AI_Nettside utplukket.00_48_21_15.Still046

Adm.dir. i Aquaculture Innovation, Sten Roald Lorentzen er glad for at Klagesaksenheten har opphevet Toftøya-avslaget, men frykter å havne på vent hos Mattilsynet igjen: - Jeg velger å tolke vedtaket positivt, men er litt skuffet over at ikke klagesaksenheten samtidig ga tillatelse – det var det vi håpet på. Vi er bekymret for å havne i en ny kø igjen, sier Lorentzen. Klagesaksenheten brukte 15 måneder på å oppheve vedtaket, og viser nå til «ny informasjon»: Oppdrettsanlegget på Lismåsøy dras inn til fordel for Lyngøy Øst, når den blir godkjent.