Norges dag på verdensutstillingen

EXPO2020

Denne uken ble det arrangert Norway Day under verdensutstillingen i Dubai, EXPO2020. 

– Norge deltar på verdensutstillingen EXPO2020 for å vise frem Norge som den ledende havnasjonen vi er. Vi er stolte av å være A-partner på utstillingen, sier styreleder i Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter, Paul Birger Torgnes.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sto for åpningen av Norway day. I tillegg var blant andre LO-lederen, NHO-presidenten og toppledere fra norsk næringsliv på plass.

En dag var også satt av til Aquaculture Forum, hvor Torgnes holdt et innlegg om viktigheten av kompetanse og utdanning i havbruksnæringen.

– Det er viktig å belyse dette viktige temaet, både på grunn av den sterke veksten i næringen og den formidable teknologiske utviklingen, sier Torgnes.

Stiftelsen Ocean Expo – Norsk Havpaviljong var også representert ved styreleder Bjørn R. Saltermark.

– Jeg har aktivt jobbet for å sikre støtte for gjenbruken av den norske paviljongen, som vi planlegger å bygge på Toft, sier Saltermark.

Den norske paviljongen ved verdensutstillingen i Dubai, som startet i oktober 2021, skal profilere Norge som en ledende havnasjon, med norsk teknologi og bærekraftige, grønne løsninger fra havnæringene som tema.

Innovasjon Norge har ansvar for Norges deltagelse, som finansieres som et spleiselag mellom staten og næringslivet. Campus BLÅ er en av aktørene som bidrar med finansiering, og har inngått avtale med Innovasjon Norge om å gjenoppbygge den norske paviljongen på Campus BLÅ-området. Stiftelsen OCEAN EXPO – Norsk Havpaviljong vil videreføre profileringen av Norge som ledende havnasjon ved å gjenoppbygge Norges EXPO2020-paviljong på Helgelandskysten.