Norsk Havbrukssenter har kjøpt nye oppdrettstillatelser og ruster seg for fremtiden

Norsk Havbrukssenter, som eies av Torghatten Aqua, har i høst kjøpt 800 MTB i nye oppdrettstillatelser, til en pris av 148 millioner kroner, for å øke produksjonen av laks, gjennom årets auksjon i regi av Nærings- og fiskeridepartementet.

- Disse tillatelsene skal nå settes i arbeid. Dette betyr at vi i konsernet kan gå fra å produsere 3300 tonn til å produsere totalt 4500 tonn laks. Dette er et strategisk viktig kjøp for en liten aktør som oss, slik at vi og vårt konsern kan bidra enda sterkere til å utvikle vårt lokalsamfunn, og skape nye og spennende arbeidsplasser, sier styreleder Knut Idar Torgnes i Norsk Havbrukssenter.

Kapasitetsøkningen skal tas i bruk i allerede første kvartal av 2023, i samdrift med SinkabergHansen. Torgnes opplyser samtidig om at Norsk Havbrukssenter er i dialog med flere aktører for å øke produksjonen ytterligere.

- Vi er svært glade for å ha gode samarbeidspartnere i regionen som gjør at vi kan realisere tillatelsene raskt og effektivt. Vi er også i dialog med flere aktører om å øke produksjonsvolumet ytterligere. 2023 blir et svært spennende år for oss, avslutter Torgnes.