Ny rolle i konsernet

Knut Idar Torgnes

Knut Idar Torgnes er ansatt som Chief Financial Officer (CFO) i Torghatten Aqua AS.

Han kommer fra stillingen som daglig leder i Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter AS, en stilling han fortsatt vil ivareta i en overgangsperiode. I perioden 2011 til 2018 jobbet han med revisjon i Deloitte, og har en mastergrad i regnskap og revisjon fra Handelshøyskolen BI.

– Knut Idar vil lede selskapets økonomi- og finansfunksjon, og jeg ønsker han velkommen i en ny rolle i konsernet, sier administrerende direktør John Kenneth Selven.