Paul Birger Torgnes fyller 70 år 28. juni 2024

Paul Birger har i hele sitt liv lagt ned en ekstraordinær innsats innen organisasjonsliv, næringsliv, lokalmiljøutvikling og næringsutvikling samt i politikken både nasjonalt og lokalt.

Etter 8 år som Fiskerirettleder i Nordland i perioden 1976 - 1984, flyttet han til Oslo der han i to år var personlig sekretær for fiskeriminister Thor Listau. Deretter et kort opphold som Kredittkonsulent i Helgeland Sparebank, før han i 1987 ble ansatt som den første generalsekretæren i Norske Fiskeoppdretteres Forening, en jobb han hadde frem til 1994. Det året fikk han ny jobb i Felleskjøpet med oppgave å skille ut satsing på havbruk fra landbruk. Paul Birger fikk rollen som adm.dir. / konsernsjef i fôrselskapet for havbruk. Selskapet tok navnet NorAqua som i dag er fusjonert med EWOS og eid av Cargill.

PB

Samtidig med jobben i fôrselskapet, hadde han vært delaktig sammen med sin bror Arnfinn i å utvikle familiebedriften Torgnes Fiskefarm AS. I 1997 kom det 3 konsesjoner for salg i Nord-Trøndelag. Torgnes Fiskefarm vant anbudskonkurransen og Paul Birger sluttet i NorAqua for å være med å videreutvikle Torgnes Fiskefarm. Selskapet skiftet navn til Fjord Seafood med Paul Birger som konserndirektør, og i løpet av en 3 års periode vokste virksomheten fra 20 ansatte til 4000 ansatte med virksomhet i 15 land. I dag er virksomheten en del av verdens største oppdrettsselskap, MOWI.

Parallelt med utviklingen av Fjord Seafood, var Paul Birger over en periode på 10 år styreleder / styremedlem i Torghatten ASA. I denne perioden utviklet selskapet seg fra å være et lokalt trafikkselskap med 120 MNOK i omsetning til et transportkonsern med om lag 8 MRD NOK i omsetning og flere tusen ansatte.

I forbindelse med omdanningen av Torgnes Fiskefarm til Fjord Seafood i 1997, etablerte familien Torgnes selskapet Torgnes AS. Selskapet har vært hovedaksjonær i Fjord Marin Holding, Norsk Havbrukssenter, Campus BLÅ og Aquaculture Innovation, og utviklet et sterkt besøks og kompetansesenter på Toft ved Brønnøysund. Eierstrukturen i Torgnes AS ble i 2021 åpnet ved at alle ansatte ble invitert med på eiersiden. Selskapet skiftet navn til Torghatten Aqua. I januar 2023 ble det sluttført en kapitalutvidelse som medførte at selskapet fikk 800 nye aksjonærer. Fra desember 2022 og frem til mai 2023 ivaretok Paul Birger rollen som adm.dir. i selskapet. Nå er han tilbake som nestleder i styret.

Man lurer på hvordan tiden strekker til, for i perioden 2011 til 2015 var Paul Birger varaordfører og ordfører i Brønnøy kommune.

Her er mange verv og oppgaver som kunne vært nevnt i tillegg, som styreleder i Sjømat Norge og representantskapsmedlem i Norges Bank. Tidsskriftet Norsk Fiskerinæring gjorde i sitt sommernummer i 2022 et større intervju med Paul Birger. Redaktøren skriver at han ikke kjenner noen som har opplevd så mye i sjømatnæringen som Paul Birger. Det gjør heller ikke jeg.

Gratulerer hjerteligst med dagen.

Frode Blakstad

Styreleder

Torghatten Aqua AS