Paul Birger Torgnes overtar roret i Torghatten Aqua

Tidligere i høst ble det kjent at Stein Andre Herigstad-Olsen skulle overta som administrerende direktør i Torghatten Aqua. Slik blir det likevel ikke.

- Vi har blitt gjort kjent med at Stein Andre Herigstad-Olsen har takket ja til en ny jobb i Nordic Ferry Infrastructure. Vi hadde sett fram til at han skulle starte hos oss. Vi har forståelse for avgjørelsen og er glade for at Herigstad-Olsen fortsatt vil være en viktig lokal ressurs gjennom fergerederiet, sier Frode Blakstad, styreleder i Torghatten Aqua.

- Torghatten Aqua er et spennende selskap, med prosjekter jeg har stor tro på. Nå ble det av forskjellige årsaker slik at jeg valgte annerledes, men jeg heier virkelig videre på selskapet fra sidelinjen, sier Herigstad-Olsen.

Styret i Torghatten Aqua har besluttet at Paul Birger Torgnes går inn som administrerende direktør i selskapet fram til ny toppleder er på plass.

- Vi har nylig avsluttet denne rekrutteringsprosessen, hvor vi hadde mange gode og kvalifiserte kandidater. Det var et luksusproblem da, som gjør at vi har stor tro på at vi finner en snarlig løsning. Vi har dessuten en svært god mellomløsning med Paul Birger Torgnes, som er den som kjenner selskapet best etter 25 års lederskap, sier Blakstad.

Selskapet er samtidig i gang med kapitalinnhenting. Tidligere har de ansatte kommet med på eiersiden. Nå inviteres lokalbefolkning og småinvestorer til å bli eiere gjennom en prosess som koordineres av Folkeinvest.

- Vi er nå inne i en veldig spennende tid for Torghatten Aqua og Sør-Helgeland. Jeg trår nå til i selskapet jeg har vært med å bygge opp, inntil vi har fått en ny leder på plass. Vi er stolte over å invitere flere med på laget for å bygge dette selskapet videre. Vi har et flott lag med særdeles dyktige medarbeidere, så dette blir bra, sier Torgnes.

Torghatten Aqua, med underselskapene, har store planer om realisering av det landbaserte oppdrettsanlegget Helgeland Miljøfisk og settefiskanlegg på Vevelstad, begge i regi av Aquaculture Innovation. Norsk Havbrukssenter vil neste år produsere 4500 tonn laks. Torghatten Aqua eier også Campus BLÅ, som er et utdannings- og kurstilbud rettet mot marin og maritim sektor.