Slik blir settefiskanlegget

AI1

Settefiskanlegget på Vevelstad, Vevelstad Settefisk, skal opp til første gangs politisk behandling denne uken.

Brønnøysunds Avis 25. februar 2022.