25.02.22. Slik blir settefiskanlegget

25.02.22. Slik blir settefiskanlegget