Torghatten Aqua har nå åpnet sin kampanjen hos Folkeinvest

I 2021 leverte Torghatten Aqua et årsresultat på 180,7 MNOK – det beste resultatet selskapet har levert gjennom selskapets 25 års historie. Dette er reinvestert i å videreutvikle lønnsomme og bærekraftige virksomheter i havnæringene.

Med 89 prosent av de ansatte med på eiersiden er selskapet klar for å ta fatt på tre ulike satsningsområder innen den blå sektoren. I den anledning henter Torghatten Aqua AS nå kapital gjennom Folkeinvest AS, og inviterer lokalsamfunnet og andre investorer inn på eiersiden.

Torghatten Aqua inviterte i fjor inn ansatte til å bli med inn på eiersiden. Dette resulterte i at hele 89 prosent av ansatte ble medeiere i deres arbeidsplass.

- Det er fantastisk at nesten alle kollegene våre ønsket å kjøpe aksjer i egen arbeidsplass og i konsernet. Det viser tydelig at våre ansatte har tro på satstingen videre, og at vi skal bygge sterke virksomheter med lokalt rotfeste sammen, sier Frode Blakstad, styreleder i Torghatten Aqua.

Selskapet ønsker nå å få med lokalbefolkningen inn på eiersiden, sammen med andre nye investorer. Emisjonen tilrettelegges av Folkeinvest AS, og investorer kan tegne seg via deres plattform.

- Planene på Toftøya er så omfattende at også vil være behov for nye investorer og samarbeidspartnere, forteller Blakstad.

- Lokalt og nasjonalt engasjement er viktig for hele konsernet. Vi satser på videre vekst, med en rekke spennende prosjekter. Lokalsamfunnet og den norske identiteten er viktig for oss og vi vil ha dem med på verdiutviklingen i konsernet fremover, sier Paul Birger Torgnes, administrerende direktør.

Tidenes beste resultat og nye satsningsområder

Torghatten Aqua har vært et familieselskap med lange tradisjoner som har forvaltet og skapt store verdier, arbeidsplasser, teknologi og utdanningsinstitusjoner. Over flere år har konsernet levert solide resultater, og fjorårets resultat utgjorde en økning på 65 millioner kroner fra 2020. Overskuddet i 2021 er allokert til selskapets egenkapital som en del av selskapets vekstplaner.

- Vi er godt tilfredse med resultatet, som posisjonerer selskapet på en meget god måte for de ambisiøse og konkrete planene konsernet har, både gjennom skolesatsingen i Campus BLÅ og landbasert oppdrett i Aquaculture Innovation, sier Blakstad.

Konsernet består i dag av tre satsningsområder innen den blå sektoren; Campus BLÅ (utdanninger innen blå sektor), Norsk Havbrukssenter (tradisjonelt lakseoppdrett i sjø, visningsanlegg og reiseliv) og Aquaculture Innovation (landbasert oppdrett).

- Det ble i 2021 produsert 3.322 tonn laks på konsernets tillatelser. Selskapet har også investeringer innen annen næringsvirksomhet, og en vesentlig del av resultatet har de siste årene kommet fra disse investeringene, forteller Torgnes engasjert.

Henter 40 til 80 MNOK

I den pågående emisjonen på folkeinvest.no henter selskapet mellom 40 og 80 MNOK. Selskapet har allerede et tegnet beløp på mer enn 40 millioner kroner.

- Vi ser store muligheter for økt verdiskaping og økt sysselsetting i årene som kommer. Mange peker på sjømatnæringene når petroleumsindustrien blir mindre, og landet trenger nye inntekter og nye arbeidsplasser. Den oppgaven tar vi i Torghatten Aqua på alvor og håper flere vil være med oss på de reisen, sier Blakstad.

- Kapitalinnhentingen er et viktig strategisk grep som virkelig posisjonerer oss for fremtiden. Vi har stor tro på prosjektene innenfor landbasert produksjon av matfisk, smolt og postsmolt. Potensialet innen utdanning i blå næring er betydelig og samtidig gir tradisjonell produksjon av laks i sjø solide resultater, og produksjonen av torsk i sjø blir spennende fremover, avslutter Torgnes.