Henter 90 millioner i rettet emisjon

Campus BLÅ på Toft

Torghatten Aqua gjennomfører en rettet emisjon mot Fjord Marin Holding AS på 90 millioner kroner.

Klikk her for å lese pressemeldingen.