Rekordår for Torghatten Aqua: – Vi er godt tilfredse med resultatet

Frode og PB

Det ble i 2021 produsert 3.322 tonn laks på konsernets tillatelser.

Torghatten Aqua leverte i 2021 et årsresultat etter skatt på 180,7 millioner kroner, som er det beste i selskapets femogtyveårige historie, skriver selskapet i en pressemelding. Resultatet er en økning på 65 millioner kroner fra 2020, da resultatet ble 115,6 millioner kroner.

Det ble ikke tatt ut utbytte, men hele årsresultatet ble overført til selskapets egenkapital, som en del av selskapets vekstplaner.

– Vi er godt tilfredse med resultatet, som posisjonerer selskapet på en meget god måte for de ambisiøse og konkrete planene konsernet har, både gjennom skolesatsingen i Campus BLÅ og landbasert oppdrett i Aquaculture Innovation, uttaler arbeidende styreleder Frode Blakstad i pressemeldingen.

Tre satsingsområder

Torghatten Aqua AS er det tidligere «familieselskapet» Torgnes AS, hvor eierstrukturen ble åpnet for ansatte, lokalmiljø og andre investorer. 90 prosent av de ansatte benyttet seg av invitasjonen til å bli aksjonærer. I løpet av høsten inviteres lokalmiljøet og andre investorer til å bli med å videreutvikle selskapet.

Torghatten Aqua AS har overtatt 100 prosent av aksjene i Campus Blå Norsk Havbrukssenter AS og fusjonert inn dette selskapet. Hovedvirksomheten består i dag av tre satsingsområder innen blå sektor:

  • Campus BLÅ med utdanninger innen blå sektor.
  • Norsk Havbrukssenter med lakseoppdrett samlokalisert med SinkabergHansen, visningsanlegg og reiseliv.
  • Aquaculture Innovation, som er planlagt landbasert oppdrett/storsmolt, gjennom Helgeland Miljøfisk, Bulandet Miljøfisk og Vevelstad Settefisk.

Det ble i 2021 produsert 3.322 tonn laks på konsernets tillatelser. Selskapet har også investeringer innen annen næringsvirksomhet, og en vesentlig del av resultatet har de siste årene kommet fra disse investeringene, skriver selskapet i pressemeldingen.

Selv om reiselivsvirksomheten både i 2020 og 2021 ble sterkt preget av covid-19 pandemien, har selskapet hatt økning besøkstall og hadde i 2021 vel 32.000 besøkende, skriver selskapet.