Avtalen med Nova Sea godkjent av aksjonærene

På den ekstraordinære generalforsamlingen i Torghatten Aqua i dag, ble avtalen mellom Helgelandsoppdretterne Nova Sea og Torghatten Aqua godkjent av aksjonærene.  Avtalen betyr at Nova Sea kommer inn som ny stor aksjonær med 33,4% eierandel i Torghatten Aqua. En del av avtalen er en rettet emisjon på 133 MNOK mot Nova Sea.

Trøndelag Helgeland Invest AS er fortsatt største aksjonær med 39%. Nova Sea får to medlemmer inn i styret i Torghatten Aqua. De to er styreleder i Nova Sea, Aino Olaisen, og adm.dir. i Nova Sea, Tom Eirik Aasjord. Styret består ellers av styreleder Frode Blakstad, nestleder Paul Birger Torgnes, og styremedlemmene Arnfinn Torgnes, Nina Ellingsen Høiskar og Wenche Stuvland Knygh

Styreleder i INAQ, Frode Blakstad

Offensive planer
Styreleder i Torghatten Aqua, Frode Blakstad, er fornøyd: -Vi er svært tilfredse med at så godt som samtlige aksjonærene stiller seg bak forslaget til investeringsavtale med Nova Sea AS. Konsernet Torghatten Aqua har offensive planer for fremtiden. Med Nova Sea med på laget, øker sannsynligheten vesentlig for å få gjennomført disse, slår styrelederen fast.

Øyvind Løvdahl 2_blid

Vinn-vinn
Adm.dir. i Torghatten Aqua, Øyvind Løvdahl, er glad for at alle formalitetene er på plass og godkjent, og gleder seg til å komme i gang med samarbeidet: - De to selskapene har samlet sett mye kompetanse og erfaring, i tillegg til dyktige og dedikerte medarbeidere, så dette er en skikkelig vinn-vinn situasjon! Vi har de samme verdiene, og deler ønsket om å skape lokal vekst og utvikling, understreker han. Løvdahl sier også at så snart kapitalutvidelsen er registrert, blir Torghatten Aqua notert på NOTC-listen til Oslo Børs.

Oppdrettsvirksomheten til Torghatten Aqua-selskapene skal etter hvert driftes i samarbeid med Nova Sea.  Styrene i Torghatten Aqua og Nova Sea vedtok avtalen i forrige uke.

Nova Sea har de siste årene satset offensivt med milliardinvesteringer i nytt slakteri, nytt settefiskanlegg og kjøp av oppdrettsvolum på Helgeland. Selskapet er en av de største nordnorske produsentene av oppdrettslaks, med 33,33 heleide og 4 deleide laksekonsesjoner. Selskapet har 25 anlegg langs hele Helgelandskysten.

Torghatten Aqua driver med havbruk, forskning og utvikling, reiseliv og blå utdanninger. Hvert år produserer konsernet mat til verden med 30 – 40 millioner laksemåltid, har 40 000 besøkende på visningsanlegg og i rorbuer/restaurant, og rundt 500 elever, studenter og kursdeltakere ved Campus BLÅ.