Campus BLÅ på Aqua Nor

En tradisjon

Campus BLÅ deltok på nok en gang på havbruksmessen Aqua Nor. Vi hadde stand hvor vi fortalte besøkende om helheten i vårt kompetansetilbud. I tillegg til deltakelse med stand besøkte elevene og lærerne våre messen. Det er blitt tradisjon at vi annethvert år tar med hele skolen til Aqua Nor, og dette besøket var det tredje i rekken.

Aqua Nor-magasinet

Campus BLÅ ble også fremhevet i Aqua Nor sitt eget magasin. Artikkelen om oss kan du lese her.