Den lokale «helsesistaen»

 

Etter snart 6 års drift ved Campus BLÅ VGS, kan de fortsatt slå i bordet med null  frafall. Alle elevene har fullført. Hvordan har de fått det til? Hva er suksesskriteriene?

En av dem, er sterk satsing på Elevtjenesten. De fire som jobber der, er opptatt av at elevene skal ha det bra, kort og godt. Elevtjenesten ved skolen ledes av en spesialpedagog som er på skolen i full stilling, i tillegg til en helsesykepleier, en familieterapeut og en klinisk pedagog. Terapeuten og pedagogen er på skolen om lag en halv dag i uka, mens «Helsesistaen», eller helsesykepleier Solveig Lomsdal, jobber 50% og har vært tilknyttet skolen i 1 ½ år.

Hun mener det er viktig å være til stede: -Å ha åpen dør, drop-in timer, være i lag med elevene i skolehverdagen og i kantina, dra på klasseturer og på anlegget sammen – det gjør det lett for dem å ta kontakt. Jeg er tilgjengelig, og har tlf og snap med dem. Vi har også hybeltreff med de 10 elevene som bor på hybel, rundt en gang i måneden. Da viser vi dem hva vi har her, f.eks. bowling, klatring, leirdueskyting m.m. Vi skal hjelpe og støtte elevene i første omgang, men vi er også et tilbud til lærerne hvis de trenger det. Det er et unikt opplegg på Campus BLÅ, mener Solveig Lomsdal.