Campus BLÅ digital

bilde

Prosjektet «Campus BLÅ digital» satser stort og er i gang med å etablere en ny, helhetlig digital kunnskapsplattform for havnæringene. Med oss i dette digitaliseringsprosjektet, har vi en stødig og dyktig partner, Variant. Sammen med dem, skal vi bidra til at mennesker fra hele verden lykkes med kunnskapsbasert grønn og digital omstilling i BLÅ sektor.

-Vi har store ambisjoner om å være visjonær, ledende og grønn samfunnsaktør. For at vi skal kunne ta nye markedsposisjoner og oppleves som en attraktiv tilbyder av kompetanse, må vi ha en god miks av fagkunnskap og attraktive digitale flater. Dette skal Variant hjelpe oss med, sier daglig leder i Campus BLÅ, Rikke Dahl Sivertsen.

Først på agendaen er å lage verdens enkleste kursbutikk. For at Campus BLÅ skal lykkes, må organisasjon og løsninger motivere aktører i blå sektor til både å prioritere og investere i kompetansebygging — med Campus BLÅ som tjenesteleverandør.  Totalt skal et team på 8 fra Variant jobbe tett sammen med oss i Campus BLÅ i et tverrfaglig team det første halvåret.

I Campus BLÅ har vi ønsket oss en langsiktig partner som er «tett på». Variant innfrir ønskene våre, og det bidrar til å sikre gode prioriteringer og leveranser som er tro mot ambisjonen.