Gode nyheter for Campus BLÅ

 

Campus BLÅ sitt søsterselskap, Havbruksakademiet Nord, har endelig fått undervisningstillatelsen for oppdrett på plass, etter en lang prosess med Fiskeridirektoratet. Campus BLÅ eier 46 % av Havbruksakademiet Nord, og har vært sterkt delaktig i å bygge opp skolen de siste årene. Tillatelsen gjelder 780 tonn biomasse, og gjelder for 10 år.

-Vi er svært glade for denne nyheten. Nå kan vi sammen med de andre eierne i Havbruksakademiet Nord og administrasjonen ved skolen sette full fart i vår videre felles satsing med å lage verdens beste havbruksutdanning i Brønnøysund og i Lofoten, sier daglig leder ved Campus BLÅ, Rikke Dahl Sivertsen: - Vi har Campus BLÅ i dag og vi har kommet godt i gang med en fantastisk god skole også i Lofoten, ledet av rektor Trond Jørgensen, understreker hun.

Havbruksakademiet Nord har undervisningslokaler i Lofoten Bio Centre på Leknes. Skolen har driftstillatelse for inntil 36 elever, fordelt på programområdene VG1 Naturbruk, VG2 Akvakultur og VG3 Studieforberedende innen naturbruk. Skolen har i dag 27 elever.

Havbruksakademiet skal samarbeide med Ellingsen Seafood om drift av undervisningstillatelsen, og elevene er dermed sikret rikelig med praksis i faget.