Statsforvalteren i Nordland behandler nå søknaden fra Helgeland Miljøfisk

 

Statsforvalteren i Nordland behandler nå søknaden fra Helgeland Miljøfisk om utslippstillatelse for det landbaserte oppdrettsanlegget på Toftøya, 1 ½ år på overtid.

Brønnøysunds Avis har gitt saken mye spalteplass, og i dag er adm. dir. Sten Roald Lorentzen på førstesida, og sier han tror på godkjenning på overtid. Søknaden ble første gang sendt inn  i februar 2021.

Statsforvalteren sier at grunnen til den lange behandlingstida, er sammensatt. Nye ansatte må læres opp, i tillegg til at de i perioder får inn mange, og komplekse, søknader.

Les hele saken her (pluss-sak)