Nova Sea AS blir stor aksjonær i Torghatten Aqua AS

Helgelandoppdretterne Nova Sea og Torghatten Aqua innleder et tett og langsiktig samarbeid for å styrke begge selskapene. I tillegg vil samarbeidet bidra til en fortsatt bærekraftig vekst og utvikling i havbruksnæringen på Helgeland.

Nova Sea kommer inn som ny stor aksjonær med 33,4% eierandel i Torghatten Aqua. Det skjer gjennom en kapitalutvidelse i selskapet og kjøp av aksjer. Nova Sea blir dermed nest største aksjonær i konsernet. Trøndelag Helgeland Invest er fortsatt største eier, med vel 39% av aksjene. Oppdrettsvirksomheten til Torghatten Aqua-selskapene skal etter hvert driftes i samarbeid med Nova Sea.

Styrene i Torghatten Aqua og Nova Sea har vedtatt avtalene, og Torghatten Aqua innkaller til ekstraordinær generalforsamling i selskapet 23. februar for endelig beslutning.

Styreleder i INAQ, Frode Blakstad

Kapital og kompetanse

Styreleder i Torghatten Aqua, Frode Blakstad er svært glad for å få Nova Sea inn på eiersiden: -Vi får økt tilgang på kapital og kompetanse, noe som betyr mye for den videre utviklingen av selskapene våre, sier han. Blakstad har vært sentral i forhandlingene, og mener det felles verdigrunnlaget i de to selskapene er viktig for de ambisiøse planene framover.

Offensiv satsing

Nova Sea har de siste årene satset offensivt med milliardinvesteringer i nytt slakteri, nytt settefiskanlegg og kjøp av oppdrettsvolum på Helgeland. -Investeringen og samarbeidet med Torghatten Aqua passer meget godt inn i satsingen til Nova Sea. I tillegg bidrar Torghatten Aqua sitt datterselskap Campus BLÅ aktivt til rekruttering av kompetent arbeidskraft, noe som er avgjørende for at satsingen skal lykkes, sier styreleder Aino Olaisen i Nova Sea.

Aino_foto Marthe Mølstre_lav
Øyvind Løvdahl 2_blid

En glad dag

- Dette er en stor og glad dag for oss! Hovedaksjonærene i Nova Sea og Torghatten Aqua har samarbeidet gjennom flere tiår. De har en felles ambisjon om vekst og utvikling, både i selskapene, næringen og regionen. Vi gleder oss derfor over at vi aktivt skal kunne ta del i dette i tiden framover, sier adm.dir. i Torghatten Aqua, Øyvind Løvdahl: -Etter at transaksjonen med Nova Sea er gjennomført, er vi også klare til å følge opp løftet til våre vel 800 aksjonærer om å notere aksjen på NOTC- listen, sier Løvdahl.

Tom Eirik Aasjord Nova Sea_lav

Positivt for alle

- Vi har brukt god tid siden sist sommer på å lære hverandres virksomheter å kjenne, og kartlegge synergier og muligheter som samarbeidet åpner for. Derfor er vi overbevist om at det vi har kommet fram til, vil være svært positivt for begge selskapene, for de ansatte og for aksjonærene, sier adm.dir. i Nova Sea, Tom Eirik Aasjord, som gleder seg til å ta fatt på samarbeidet.