Svein Erik er ny rektor ved Campus BLÅ Videregående skole

foto

Ny rektor ved Campus BLÅ Videregående skole

Svein Erik Sandøy har fungert som rektor ved Campus BLÅ videregående skole siden påske og tiltrer nå stillingen 1. juli.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt og fortsette å jobbe godt og målrettet for elevene, sammen med et kunnskapsrikt og solid kollegium. Campus BLÅ har nådd flere milepæler, og vi skal fortsette å nå flere, sier han.

12 ansatte og 57 elever

Sandøy hadde 26 års fartstid som lærer og avdelingsleder i grunnskolen da han i 2020 begynte ved skolesenteret Campus BLÅ.

Først som faglærer ved den videregående skolen og året etter tiltrådte han rektorstillingen ved fagskolen, som blant annet tilbyr ansatte i havbruksnæringen høyere yrkesfaglig utdanning som driftsleder, gjennom samlinger og e-læring.

Sandøy har kombinert jobben som rektor ved fagskolen med undervisning på videregående. Nå blir han altså sjef for 12 kolleger i Campus BLÅ videregående som hadde 57 elever siste skoleår.

– Det har vært en flott utvikling med økende søkermasse, økende elevtall, og alle elevene som ønsket lærlingplass av årets vg2-elever fikk det, sier Sandøy.

Fornøyd styreleder

– Jeg er veldig glad for at vi videre også får en meget kompetent og erfaren rektor ved skolen vår. En rektor som sammen med de ansatte skal jobbe for å bevare alt det gode som er bygd opp, og samtidig ha fokus på å videreutvikle Campus BLÅ videregående skole til fortsatt å være et foretrukket kompetansevalg, sier styrelederen.