Torghatten Aqua AS inviterer lokalbefolkningen og andre inn på eiersiden

I 1924 startet besteforeldrene et lite fiskemottak. Siden har Paul Birger Torgnes skapt et forretningseventyr – med 300 millioner i samlet årsresultat etter skatt de siste to årene. Nå planlegges det for vekst.

Drar du kjensel på navnet Torgnes, er det ikke uten grunn. Brødrene Paul Birger og Arnfinn Torgnes tok i sin tid det familieeide fiskemottaket og omdannet det til oppdrettssuksessen Fjord Seafood AS. Senere ble selskapet av det vi i dag kjenner som Norges største oppdrettsselskap, MOWI.

– Vi gikk fra aktivitet i én kommune til å ha aktivitet i 15 land, 4000 ansatte og 4 milliarder i årsomsetning. Deretter solgte vi, sier Paul Birger Torgnes.

Han er nå nestleder i styret og gründer i selskapet som i dag drives videre av tredje og fjerde generasjon – Torghatten Aqua AS, som nå har store planer om å ekspandere.

Gjennom en emisjon på Folkeinvest inviterer de nå lokalbefolkningen og andre inn som investorer.

– Samlet for 2020 og 2021 fikk vi et resultat etter skatt på nærmere 300 millioner kroner fra gevinster på investeringer i havrelaterte virksomheter. Sist fra salg av aksjene i Torghatten AS, sier Torgnes.

– Dette investerer vi i å videreutvikle lønnsomme og bærekraftige virksomheter i havnæringene, legger han til.

 

TA2

FOTO: Paul Birger Torgnes med sønnen Karl Johann Torgnes. Sistnevnte er dalig leder i datterselskapet Toft Brygge AS. Foto: Don't Be Negative Foto

Enorme mengder fisk

Konsernet har i dag en produksjon innen tradisjonelt havbruk på over 3000 tonn laks, og de har anskaffet tillatelse til totalt å produsere mer enn 4000 tonn årlig.

Datterselskapet Aquaculture Innovation AS har inne en søknad om tillatelse til å produsere 40.000 tonn i et landbasert oppdrettsanlegg – Helgeland Miljøfisk AS.

– Med 50 dedikerte og kompetente medarbeidere har vi fått et solid fotfeste innen både oppdrett, forskning, utvikling, reiseliv og utdanninger innen havbruk, sier Torgnes.

 

Dette er Torgahatten Aqua:

Investerings- og utviklingsselskap på Helgelandskysten.
Tidligere kjent som Torgnes AS.
Selskapet drives av tredje- og fjerde generasjon etter Paula og Birger Ebbesen, som i 1924 startet med mottak og foredling av fisk gjennom Assortert Handelsforretning på Toft i Brønnøysund.
Samlet for 2020 og 2021 kunne Torghatten Aqa vise til et resultat etter skatt på nærmere 300 millioner kroner.
Frem til i fjor har Torghatten Aqua vært et familieselskap som har forvaltet og skapt store verdier, arbeidsplasser, teknologi og utdanningsinstitusjoner.
Konsernet har i dag fokuser på tre ulike forretningsområder og datterselskaper som støtter opp under dette.
Gjennom en emisjon tilrettelagt av Folkeinvest ønsker de nå å invitere flere med på eiersiden og for å utvikle selskapet videre.
Midlene skal brukes til å fortsette å realisere offensive, lønnsomme og bærekraftige virksomheter i havnæringene.

Tre datterselskaper

Under morselselskapet Torghatten Aqua ligger tre selskaper:

  • Aquaculture Innovation har flere aktive prosjekter innenfor landbasert oppdrett.
  • Campus BLÅ utdanner neste generasjons havbrukere gjennom et utdannings- og kurstilbud rettet mot marin og maritim sektor.
  • Norsk Havbrukssenter driver konvensjonelt oppdretts- og reiselivsvirksomhet.
    Offensive strategier

Hovedmålet med kapitalinnhentingen er å videreutvikle selskapet innen utdanning og landbasert oppdrett.

– Planen er å fortsette å drive bærekraftig og lønnsom produksjon av laks i sjø, og at vi innen 2032 er ledende innen landbasert oppdrett, sier styreleder Frode Blakstad.
Målet er en årlig produksjon på over 45.000 tonn matfisk og over 12 millioner smolt og post-smolt. Inkluderes Bulandet Miljøfisk, vil samlet volum overstige 100.000 tonn.

– Investerer du i Torghatten Aqua, er du gjennom Aquaculture Innovation med på å bygge anlegg som ligger helt i front på teknologi og bærekraft for landbasert lakseproduksjon, sier han.

Selskapet ønsker i tillegg å være den foretrukne utdannings- og kurstilbyderen i den blå sektoren, både for Norge og internasjonalt.

– Som investor bidrar du til å posisjonere Campus BLÅ til å kunne bli den ledende aktøren innen opplæring i blå sektor, forklarer Blakstad.

På toppen av dette ønsker konsernet å være et ledende besøkssenter for lakseoppdrett gjennom Norsk Havbrukssenter.

Bunnsolid selskap

Verken Blakstad eller Torgnes har noe problem med å svare på hvorfor de mener selskapet vil lykkes med planene de har lagt.

Torgnes peker først og fremst på at selskapet har lang tradisjon med å forplikte seg til å se nye muligheter i havet – og ikke minst faktisk gjennomføre planene de legger.

– Torghatten Aqua gir deg mulighet til å investere i et konsern med lang tradisjon, som forplikter seg til alltid å se etter nye muligheter som havet gir, sier han.

– Markedet er der og gir muligheter, og vi er svært godt posisjonert for videre vekst. Blant annet har vi allerede lønnsom produksjon av oppdrettsfisk. Vi har tillatelser til produksjon av over 4000 tonn i året, sier han.

TA3

HAV AV MULIGHETER: Styreleder Frode Blakstad har stor tro på Torghatten Aqua AS. Foto: Schibsted Partnerstudio

Alle kan investere

Det er verdipapirforetaket Folkeinvest som skal tilrettelegge for emisjonen.

Allerede nå kan investorer og andre interessenter følge aktuelle kampanjer fra Torghatten Aqua AS og andre selskaper som søker kapital.

EIK_1174
TILRETTELEGGER: CMO Amalie Holt i Folkeinvest.Foto: Schibsted Partnerstudio

Allerede nå kan investorer og andre interessenter følge og investere i aktuelle kampanjer fra Torghatten Aqua AS og andre selskaper som søker kapital.

– Torghatten Aquas emisjon er åpen for investering, og du kan lese gjennom hele investeringstilbudet på folkeinvest.no, tipser CMO Amalie Holt i Folkeinvest.