Torghatten Aqua kjøper INAQ

Torghatten Aqua AS kjøper 66 % av aksjene i INAQ AS fra Akva Fonds AS, og de ansatte i selskapet skal overta de resterende 34 %. Kjøpet er viktig for videre vekst og utvikling av begge selskapene i tråd med selskapene ambisiøse strategier og planer.

Kjøpesummen for aksjene Torghatten Aqua kjøper er 19,8 mill NOK og skal gjøres opp med 50 % i aksjer og 50 % i kontanter, dvs 141.428 aksjer i Torghatten Aqua og 9,9 MNOK i kontanter

- For å utvikle fremtidens nasjonale og internasjonale sjømatnæring, vil tilgang på oppdatert og relevant kompetanse være en av de viktigste suksessfaktorene. Torghatten Aqua AS har gjennom sitt datterselskap Campus BLÅ AS allerede etablert et grunnleggende utdanningstilbud innen havbruk og fiskeri. For å realisere Torghatten Aqua sine ambisiøse vekstplaner er tilgang på best mulig kompetanse viktig. Kjøpet av 66 % av aksjene i INAQ som er et av Norges ledende rådgiverselskap for sjømatnæringen er strategisk milepæl som skal være med å katalysere utviklingen av konsernet, sier adm.dir i Torghatten Aqua, Øyvind Løvdahl.

- Torghatten Aqua AS har allerede lang erfaring i å samarbeide med rådgiverne i INAQ . De at ansatte i INAQ AS selv blir eier av 34% av selskapet, ser vi som svært positivt og bidrar til å sikre den fremtidige tilgjengelighet på kompetansen, sier Løvdahl.

Adm.dir i Torghatten Aqua, Øyvind Løvdahl
Adm.dir i Torghatten Aqua, Øyvind Løvdahl
Styreleder i INAQ, Frode Blakstad
Styreleder i INAQ, Frode Blakstad

- I forkant av 25-årsjubileet for selskapet til neste år, var det på tide å legge en ny strategi for den videre utviklingen av INAQ, sier Frode Blakstad som er eier av Akva Fonds og styreleder i INAQ. Strategi er noe av det vi er gode på i INAQ! Vi har det siste året rekruttert flere nye ansatte, ansatt ny daglig leder og utviklet en ny visuell profil for selskapet. Nå er vi klare til å ta det neste steget i reposisjoneringen av selskapet for fremtiden. Dette gjør vi ved å få inn nye investorer som vil bygge en sterk bro mellom fortiden og fremtiden til selskapet.

- Kunnskap, kompetanse og næringsutvikling er sterke fellesnevnere for INAQ og Torghatten Aqua, og selskapene har jobbet tett sammen over tid, sier Nina Santi, daglig leder i INAQ.

- Gjennom Torghatten Aqua har INAQ fått med seg langsiktige industrielle eiere som vil gi selskapet et sterkt nettverk, samtidig som det brede eierskapet i Torghatten Aqua, herunder at selskapet er notert på Euronext NOTC, sikrer INAQs posisjon som en uavhengig og frittstående aktør overfor kunder i Norge og internasjonalt. Det er i tillegg flere mulige synergier i dette samarbeidet, kanskje særlig mot Campus BLÅ innenfor utvikling og formidling av kunnskap og kompetanse. Det gjelder i første omgang nasjonalt, men også internasjonalt på lengre sikt, sier Santi og framhever at de ansatte i INAQ har stor tro på den videre utviklingen av selskapet, og blir med inn på eiersiden med en post på 34 %.

INAQ AS www.inaq.no leverer rådgivingstjenester til sjømatselskaper og tilstøtende virksomheter både nasjonalt og internasjonalt. INAQ hjelper sjømatbedrifter med strategisk utvikling og lederstøtte og bistår eiere og investorer ved transaksjoner innenfor sektoren. INAQ bidrar også med kompetanse innenfor bærekraft og virksomhetsstyring, som er et strategisk satsningsområde for selskapet.

Torghatten Aqua AS www.torghattenaqua.no er et investerings og utviklingsselskap notert på Euronext NOTC, med hovedfokus på havbruk, forskning og utvikling, reiseliv og blå utdanninger. Hvert år produserer konsernet mat til verden med 30 – 40 millioner laksemåltid, og har 40 000 besøkende på visningsanlegg og i rorbuer/restaurant. Rundt 500 elever, studenter og kursdeltakere tar utdanning ved Campus BLÅ. Etter 6 år med videregående skole, har skolen 0 - NULL – frafall!

Kontaktpersoner:

· Inaq v/ CEO/Adm.dir Nina Santi 411 48 138

· Torghatten Aqua AS CEO/Adm.dir Øyvind Løvdahl 95725174

· Frode Blakstad 913 68 915